Ponkame

1. Krtke ukky ermu rmskych gladitorov - ( dka predstavenia a cena dohodou)

2. Ukky ermu rmskych gladitorov v kombincii s rmskymi tancami -
( d
ka predstavenia a cena dohodou)

3. Gladitorsk show cca 50 min
- divadelno-
ermiarske predstavenie s gladitormi, tanenicami, cisrom a sentormi ,bubenkmi , rmskymi vojakmi a so vetkm o ku gladitorskm hrm patr.

4. Vek gladitorsk show cca 90 - 120 min (poda poiadavky)
-  divadelno-
ermiarske predstavenie s gladitormi, tanenicami, cisrom a sentormi ,bubenkmi , rmskymi vojakmi sokoliarmi s monosou predstavenia s gladitormi na kooch ( s komi vhodn na vek plochy min. 35x 15 m)

5. Divadeln predstavenie SEN GLADITORA
- Divadelno-ermiarske predstavenie upraven na pdi s tanenicami a bubenkmi Rmskym dvorom pyrotechnickmi efektami
( vhodn
do divadla , interirov i amfitetrov)

6. Ukky z obdobia Rma pre koly a tbory ( vojaci, gladitori, tanenice, ukky ermu, pochodov ukky, sokoliari, rmsky tbor, rmska kuchya)

Roz
ren ponuka v sekci o ns(ponkame)

produkcie s
variabiln s monosou pravy poda vaich poiadaviek.
CENY DOHODOU